Reklama charytatywna
Wiele jest osób potrzebujących czyjejś pomocy. Wiele jest stron z prośbami o taką pomoc. Świat Dizzy na miarę skromnych możliwości stara się charytatywnie z niewielką częstotliwością wyświetlać banery takich stron. Odbywa się to na zasadach:
1. Możesz zgłosić stronę, którą można reklamować charytatywnie, ale to Świat Dizzy podejmuje decyzję o jej reklamie. Zgłaszaj klikając -->TUTAJ<--.
2. Większe strony i akcje charytatywne mają większą szansę na reklamę, ale i osoby indywidualne nie są bez szans
3. Świat Dizzy po pewnym okresie czasu kończy reklamę charytatywną danej strony po to, aby móc pomóc innym stronom. Decyzje Świata Dizzy są niepodważalne...
4. Świat Dizzy nie czerpie korzyści z reklamy charytatywnej.

Obecnie Świat Dizzy wyświetla następujące banery charytatywnie:

Amnesty International

Strona startowa
reklama płatna
wymiana reklamy
reklama bezpłatna
reklama charytatywna
statystyki klientów